Love the Earth- awareness video

Në kuadër të aktiviteteve për mbrojtjen e mjedisit, të rinjtë vullnetarë pranë YMCA-s, përgatitën dhe një video të shkurtër, nëpërmjet së cilës donin të jepnin mesazhet e tyre sensibilizuese. Një nga vullnetaret më të reja, ndau një mesazh shumë origjinal " Kujdesuni për Tokën, sepse është i vetmi planet ku mund të gjesh çokollatë!" #Earthday … Continue reading Love the Earth- awareness video

Love the Earth- awareness video

Në kuadër të aktiviteteve për mbrojtjen e mjedisit, të rinjtë vullnetarë pranë YMCA-s, përgatitën dhe një video të shkurtër, nëpërmjet së cilës donin të jepnin mesazhet e tyre sensibilizuese. Një nga vullnetaret më të reja, ndau një mesazh shumë origjinal " Kujdesuni për Tokën, sepse është i vetmi planet ku mund të gjesh çokollatë!" #Earthday … Continue reading Love the Earth- awareness video

Broshura “Promovimi i Strategjisë Kombëtare për Luftën Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm në nivel Lokal”

Në kuadër të Projektit “Promovimi i Strategjisë Kombëtare për Luftën Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm në nivel Lokal”, YMCA publikon këtë broshurë mbi Strategjinë Kombëtare, si përfitues i skemës së granteve të vogla të projektit “ Fuqizimi i Shoqërisë Civile në Rritjen e Reziliencës së të Rinjve ndaj Ekstremizmit të Dhunshëm” i financuar nga Bashkimi Evropian … Continue reading Broshura “Promovimi i Strategjisë Kombëtare për Luftën Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm në nivel Lokal”

WE ARE HIRING!  Administrative and Finance Officer (1 position)- Part-Time Launching the call for experts: Legal Experts (2 places) Psycho-social Experts (2 places) Duty Station: Tropoja and Kruja

  Project title: ”Enhancing access to justice of vulnerable communities in Tropoja and Kruja”, in the Framework of the project Civic Engagement for a Functional Judiciary System and Access to Justice in Albania financed by European Union and implemented by Save the Children in partnership with Center of Integrated Legal Services and Practices PLEASE REFER … Continue reading WE ARE HIRING!  Administrative and Finance Officer (1 position)- Part-Time Launching the call for experts: Legal Experts (2 places) Psycho-social Experts (2 places) Duty Station: Tropoja and Kruja

E duam dhe e mbrojmë mjedisin. We love and protect the environment- Ten Sing group

Me nxënësit dhe vullnetarët e Ten Sing, sot u kujdesëm për oborrin e shkollës sonë. Gjatë gjithë këtij muaji do të përqendrohemi tek mjedisi dhe si mund të jemi më pranë tij. With the students and volunteer in Ten Sing today, cleaning and taking care of our school' yard. Fantastic moments and feeling really good … Continue reading E duam dhe e mbrojmë mjedisin. We love and protect the environment- Ten Sing group

“Promovimi i Strategjisë Kombëtare për Luftën Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm në nivel Lokal”. “Promoting National Strategy Countering Violent Extremism in local level”

Në kuadër të projektit “Promovimi i Strategjisë Kombëtare për Luftën Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm në nivel Lokal” që po zbatojmë në zonën e Kasharit, sot organizuam trajnimin e bashkëmoshatarëve me nxënësit e shkollave "Myslim Shima", "Yzberisht", "Sadik Stavaleci" dhe "Kasëm Shima". Këta të rinj do të ndajnë informacionet me bashkëmoshatarët nëpërmjet sesioneve informuese në shkollat … Continue reading “Promovimi i Strategjisë Kombëtare për Luftën Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm në nivel Lokal”. “Promoting National Strategy Countering Violent Extremism in local level”

Workshop “Young R&E participation in Local Decision Making”

Në kuadër të projektit “Edukimi i Votuesve Rom & Egjyptian, për një qeverisje funksionale me pjesëmarrje”, të mbështetur nga Ambasada Amerikane në Tiranë, YMCA organizoi takimin e radhës me përfaqësues nga komuniteti Rom dhe Egjyptian dhe përfaqësues të institucioneve lokale vendimmarrëse (Bashkia, dhe Këshilli Bashkiak) dhe ofrues shërbimesh, si Shërbimi Social Shtetëror, Shërbimi Rajonal i … Continue reading Workshop “Young R&E participation in Local Decision Making”